čtvrtek 26. května 2016

Jaké bylo GAfE?

Malé ohlédnutí za IV. setkáním GEG Brno

Tématem našeho IV. setkání bylo prostředí GAfE - Google Apps for Education a jeho využití v prostředí základní a střední školy. Sešli jsme se v komorním počtu 10 osob v jedné z učeben ZŠ Dambořice

Po úvodním představení komunity GEG Brno jako součást GEG ČR a GUG ČR následovala prezentace Karla Malíka o využití GAfE na ZŠ včetně praktických ukázek jednotlivých možností systému. Druhá prezentace byla zaměřena na způsob a důvody zavádění GAfE a zkušenosti s jeho užíváním na SŠ prostřednictvím Ing. Miriam Sedláčkové.

Po krátké přestávce (došlo i na KAfE) následovaly dva workshopy - první zaměřený na Google Formuláře (využití jako dotazníkový i testovací nástroj) - ukázány byly jednotlivé typy otázek, možnosti uspořádání dotazníku, jeho administrace. Množství dotazů přinesla možnost automatického vyhodnocení testu skrze doplněk Flubaroo.
Druhý workshop ve zkratce představil Google Classroom a způsob práce s ním nejen jako s plnohodnotným a moderním LMS, ale i jako nástroj pro přípravu a vedení výuky, v tomto případě na střední škole.

Velké poděkování patří Miriam Sedláčkové za její prezentaci a workshop Google Classroom a pořadatelům ze ZŠ Dambořice.

Díky moc.