pátek 28. října 2016

Code Week, Scratch ... jak to všechno dopadlo?

Nedobře i dobře, jak by řekli naši žáci :-)
Všichni jsme již byli natěšeni, jak u nás v Dambořicích, tak v Židlochovicích, a pomalu se chystali na společné dvouhodinové "programování".
Bohužel zasáhla vyšší moc a Pepova nemoc :-( Po krátké telefonické domluvě bylo rozhodnuto k přesunu akce na listopadový termín.
V Dambořicích jsme rozhodnutí nechali na šesťácích a sedmácích - zkusit "kódování" a "programování" v našich třídách, nebo se klasicky učit?
"Programovat!"
Domluvili jsme se tedy, že zkusíme programovat netradičně, bez počítače.
"Cože? Bez počítače? To jde?"
"Ano, jde."
Začali jsme vždy povídáním o tom, co si pod těmi slovy kódovat a programovat představují sami žáci a zda se již někdy s programováním setkali.
"To je jako napsat, teda nakódovat hru, nebo internet, aby to jelo ..."
"A programujete vy sami?"
"Ne, proč?"
Postupně jsme dospěli k tomu, že vlastně programujeme každý a ani o tom nevíme. Vytváříme si vlastní životní algoritmy co a jak dělat, aby to bylo nejrychlejší, aby nás to tolik nebolelo a aby ta naše cesta do školy byla co nejdelší a ze školy co možná nejkratší.
Poté jsme se rozdělili do dvojic a vysvětlili si naše papírové algoritmy.
Úkolem každé dvojice bylo pomocí šesti smluvených znaků zakódovat (dát povel neviditelnému počítači) obrázek ve čtvercové síti. Po vysvětlení, prvních pokusech a cvičných úkolech následovala hlavní a nejdůležitější část.
Protože jsme chtěli zůstat věrni našemu tématu "žáci žákům" měla každá dvojice připravit pro své spolužáky dva úkoly: 1) zakódovat vlastní vymyšlený obrazec, 2) napsat kód, který spolužáci musí rozkódovat (přečíst) a dle něj vykreslit do připravené čtvercové sítě výsledný tvar.
Bylo vidět, že tato část baví všechny nejvíce. Vytvořené obrazce a napsané kódy si dvojice vzájemně předali a po rozkódování a nakreslení vzájemně zkontrolovali. Nejpřínosnější byly diskuse mezi skupinkami, ve kterých si povídali, jaké řešení je nejlepší, nejkratší, nebo který z obrazců je vlastně nejlepší. Shodli se, že asi všechny :-)
V závěrečném hodnocení byli překvapení, že je to tak bavilo a ...
"... my chceme ještě."Pokud si chcete algoritmy na papíře vyzkoušet také, můžete. Tady máte ty naše.